ดูบทความแจ้งปรับราคาสินค้าหมอเส็ง

แจ้งปรับราคาสินค้าหมอเส็ง


แจ้งปรับราคา ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561                                      
                                              ประกาศ
                                        24 สิงหาคม 2561

เรื่อง   แจ้งปรับราคาสินค้า
เรียน   สมาชิกทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารจากโรงงาน

       เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตสินค้าหลายชนิดได้มีการปรับราคา ขึ้น ทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จํากัด ซึ่ง เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ หมอเส็ง ได้ส่งหนังสือขอปรับต้นทุนสินค้าขึ้นมายัง บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จํากัด และสอดคล้องกับวัสดุสิ้นเปลืองได้มีการปรับราคาขึ้น เช่นกัน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงประกาศขอปรับราคาสินค้าขนาด 100 มล. ขนาด 200 มล. ขนาด 750 มล. และชนิดแคปซูล ดังนี้

ปรับราคายาหมอเส็ง

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนาด 100 มล.
    ปรับราคาเพิ่ม ชนิดละ 40 บาท / แพ็ค 
    *ยกเว้น สมุนไพรรวมรสแย่

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนาด 200 มล.
    ปรับราคาเพิ่ม ชนิดละ 50 บาท / ขวด 

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนาด 750 มล.
    ปรับราคาเพิ่ม ชนิดละ 100 บาท / ขวด
4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดแคปซูล
    ปรับราคาเพิ่ม ชนิดละ 100 บาท / กระปุก


ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

13 กันยายน 2561

ผู้ชม 2579 ครั้ง